Xpert-cursus

Wat is de Xpert-cursus?

Praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen hebben het afgelopen decennium in huisartsenpraktijken een belangrijke bijdrage geleverd aan de geprotocolleerde zorg voor patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes mellitus, astma/COPD en hart- en vaatziekten. De kwaliteit van deze zorg is sindsdien sterk verbeterd. De praktijkondersteuner heeft zich van ondersteuner van de huisarts ontwikkeld tot zorgverlener voor de patiënt.

De groeiende en veranderende zorgvraag, de ontwikkelingen in de samenleving en in de gezondheidszorg en daarnaast de financiële vraagstukken hebben invloed op de taken en functies van praktijkverpleegkundigen.

De komende jaren worden meer en ook andere zorgtaken verwacht. De complexiteit van de zorg neemt toe en daarmee ook de complexiteit van de taken van de praktijkverpleegkundige. De huidige functie praktijkondersteuner ontwikkelt zich naar verwachting door naar een generalistische HBO-professional met een breder takenpakket dan de praktijkondersteuner nu heeft.

Deze professional kan behalve geprotocolleerde zorg ook protocol overstijgende zorgtaken uitvoeren zoals (kwetsbare) ouderenzorg, complexe zorg en oncologische nazorg. Kern van haar zorgtaak is het begeleiden en ondersteunen van patiënten bij het omgaan met (de gevolgen van) hun aandoening en hun beperkingen en het voorkomen van aandoeningen of complicaties. Deze functie is complementair aan de functie van de arts, die vooral gericht is op het diagnosticeren en behandelen van klachten, ziekten en aandoeningen.

Als V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners vinden we kwaliteit en deskundigheidsbevordering van praktijkverpleegkundigen/ praktijkondersteuners van groot belang. Als aansluiting op bovengenoemde veranderingen vonden we het dan ook belangrijk om de Xpert-cursus te organiseren. Per Xpert-cursus staat 1 thema centraal zoals Hart- & Vaatziekten en Ouderenzorg.

De Xpert-cursus bestaat globaal uit:

  1. Kennis- en vaardigheidstraining voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners
  2. Onder leiding van en in samenwerking met erkende Xperts
  3. Rond een specifiek gekozen thema en bijbehorende onderwerpen
  4. Kleinschalig, interactief en praktisch karakter
  5. Een regionale opzet

Doelgroep:

  1. Praktijkverpleegkundigen
  2. Praktijkondersteuners
  3. Andere geïnteresseerden zoals verpleegkundig specialisten, wijkverpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen, diëtisten.

Het niveau van de Xpert-cursus ligt op dat van een praktijkverpleegkundige / praktijkondersteuner met al enige praktijkervaring. De cursus bestaat uit meerdere modules (in totaal 9 uur nascholing).

De Xpert-cursus kan ook incompany worden verzorgd. Informatie hierover kunt u inwinnen bij Eric de Baar via eric@debaar.net.