PPEP4All Train de Trainers

10e editie Train de Trainers
Patiënt en Partner Educatie Programma voor ALLe chronische ziekten (PPEP4ALL)
7 maart · 21 maart · 4 april 2019
Antropia, Driebergen

Het Patiënt en Partner Educatie Programma voor ALLe chronische ziekten (PPEP4ALL) is een zelfmanagement educatie programma voor mensen met een (chronische) ziekte ‘de patiënt’, en/of zijn of haar ‘partner’/mantelzorger.

In 2019 vindt de 10e editie van Train de Trainers plaats.

Het vormt een aanvulling op de medische behandeling. Het PPEP4ALL beoogt zowel de persoon met de chronische aandoening als ook zijn of haar partner, die handvatten te bieden die hen in staat stellen de psychische en psychosociale gevolgen, waar vrijwel iedere (chronisch) zieke en zijn omgeving nou eenmaal mee te maken krijgen, goed te managen en daardoor de kwaliteit van hun leven positief te beïnvloeden. De focus ligt op mogelijkheden i.p.v. beperkingen, op acceptatie en op het bevorderen van de autonomie en zelfredzaamheid van zowel de patiënt als de partner.

Het PPEP4ALL is het eerste ziekte overstijgende zelfmanagement programma. Er kan zowel voor een heterogene groep, als voor een ziekte specifieke groepssamenstelling gekozen worden. Daarnaast biedt het PPEP4ALL zowel de persoon met de aandoening als ook de partner een eigen educatie programma bestaande uit acht groepssessies met elk een eigen thema. Het betrekt dus het hele systeem bij het management van een chronische ziekte.

Accreditatie

Accreditatie is verstrekt door onderstaande instanties
Accreditatiebureau - FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 9 punten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing Complementaire Zorg 18 punten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 18 punten
NIP-Eerstelijnspsychologie NIP ELP herregistratie 19 punten
Registerplein, Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 18 punten
KNGF, algemene fysiotherapie 18 punten

Accreditatie bij de ADAP is aangevraagd

Doelgroepen

Deze driedaagse cursus richt zich op toekomstige trainers/begeleiders van een psychosociaal begeleidingsprogramma voor patiënten met chronische aandoeningen en hun partners die het zelfmanagement programma PPEP4ALL willen implementeren binnen hun setting, zoals bijvoorbeeld:

  • Psychologen (GZ- en of eerstelijns- en/of basis)
  • Artsen (specialisten en/of huisartsen; bedrijfsartsen; geriaters; revalidatie etc.)
  • (Specialistisch) Verpleegkundigen
  • Maatschappelijk werkers
  • Fysiotherapeuten
  • Ergotherapeuten
  • Praktijk Ondersteuners Huisarts (POH)


Organisatie

de baar advies & organisatie
Muntstraat 21
3961 AJ Wijk bij Duurstede
0343 594 544
info@debaar.net

Locatie

Antropia, Cultuur- en Congrescentrum
Landgoed de Reehorst
Hoofdstraat 8 (Navigeren naar nr. 26)
3972 LA Driebergen
0343 531818
Routebeschrijving