diabetestechnologie diabetestechnologie

In 2019 en 2022 hebben wij in samenwerking met de NDF in het totaal 16 bijeenkomsten georganiseerd over insulinepomptherapie en diabetestechnologie voor de multidisciplinaire diabetesteams. Hieraan hebben meer dan 800 diabetesprofessionals (volwassen- en kinderdiabetesteams) deelgenomen.

Tijdens de bijeenkomsten in 2022 kwam naar voren dat er onder de vele nieuwkomers in de diabetesteams behoefte bestaat aan een soort basis-opfriscursus op het gebied van insulinepomptherapie en diabetestechnologie.

Op 23 januari 2024 organiseren wij deze opfriscursus in het midden van het land. De cursus is bedoeld voor nieuwkomers, maar ook voor diabetesprofessionals die nog niet eerder in de gelegenheid zijn geweest om deel te nemen aan deze scholingsdagen diabetestechnologie. De scholing zal wederom bestaat uit twee onderdelen: een voorbereidende e-learning en de fysieke scholingsbijeenkomst. Ook kan er van u gevraagd worden of u een casus in wilt brengen. U kunt zich hiervoor straks individueel aanmelden.

Doelgroep

Internisten, kinderartsen, (kinder)diabetesverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, psychologen en diëtisten.

Programma

Het programma kent een opzet met plenaire lezingen en een workshopprogramma waarin met kleine groepen wordt gewerkt. Het programma duurt van 9-17 uur.

Plenaire sessies

  • Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen?
  • Psychologische aspecten van pomptherapie
  • Ingebrachte casuïstiek behandelen

In kleinschalige workshops

  • Uitleessystemen
  • DIY closed loop
  • Voeding
  • Pompenpraktijksessie in samenwerking met pompfabrikanten

Locatie

Hotel van der Valk Amersfoort - A1

Ruimtevaart 22
3824 MX Amersfoort
033 454 00 00
www.hotelamersfoorta1.nl

Aanmelding

Via onderstaande knop kunt u zich aanmelden voor een van de vier bijeenkomsten.

Deelnamekosten

Er is gekozen voor een ongesponsorde opzet en de kosten voor de scholingsbijeenkomsten en de ontwikkeling van de e-learning worden dan ook geheel bekostigd uit de deelnemersgelden.

Deelnamekosten
internist € 475
kinderarts € 475
(kinder)diabetesverpleegkundigen € 250
verpleegkundig specialist € 250
psycholoog € 250
diëtist € 250

Annuleren

Tot 2 maanden voor aanvang van de scholing kan er kosteloos worden geannuleerd. Annuleringen kunnen gestuurd worden naar info@debaar.net. Je ontvangt een bevestigingsemail, waarna de annulering definitief is. Meldt u zich af tussen 2 maanden en 2 weken voor aanvang van de basiscursus, dan zal er 50% in rekening worden gebracht. Meldt u zich daarna af dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
Zie ook onze leveringsvoorwaarden.