17e Neuroendocrinologie Symposium

al 17 jaar een initiatief van Ipsen

Incidentalomen

5 november 2019
Grand Hotel Karel V Utrecht

Het symposium


Mede mogelijk gemaakt door

Op dinsdag 5 november 2019 zal in het Grand Hotel Karel V te Utrecht het 17e Neuroendocrinologie symposium plaatsvinden. Dit jaar is gekozen voor een programma met als thema ‘Incidentalomen’.
Steeds vaker wordt de endocrinoloog geconsulteerd voor een toevalsbevinding op een MRI, CT of FDG-PET. De analyse van deze toevalsbevinding hangt natuurlijk af van de context waarin deze ontdekt is. Welke diagnostiek zet u vervolgens in en hoe lang houdt u een patiënt onder controle. Dit zijn vragen waar we steeds vaker tegenaan lopen.

De ochtend staat in het teken van het incidentaloom van de hypofyse. U wordt bijgepraat over de recente inzichten in de diagnostiek en behandeling. Tevens vindt er een debat plaats over het prolactinoom, wel of niet opereren.

In de middag dalen we eerst af naar de toevalsbevindingen in de bijnieren, hoe vaak komt dit voor en welke diagnostiek zet u in. Hoe ziet de diagnostiek eruit als men iemand verdenkt van een primair hyperaldosteronisme? Wat zijn de mogelijkheden als het toch een bijnierschorscarcinoom is?

Het laatste orgaan met toevalligheden is de schildklier. Hoe ziet het diagnostische pad eruit voor iemand met een FDG PET positieve nodus in de schildklier? Moet alle schildklierkanker geopereerd worden?

Het wetenschappelijke deel van de dag zal afgesloten worden met online Questions and Cases. Als u de mening wil van de expert op het gebied van incidentalomen, verzoeken wij u om uw vragen en/of casus, uiteraard anoniem, van te voren te mailen naar: neuroendocrinologie@debaar.net

Het programma wordt ieder jaar, onafhankelijk van Ipsen, samengesteld vanuit de universitaire centra met een roulerend tweekoppig voorzitterschap.
Dit jaar wordt het symposium voorgezeten door Madeleine Drent (Amsterdam UMC, locatie VUmc) en Anouk van der Horst-Schrivers (UMC Groningen).

U bent van harte uitgenodigd te participeren in dit symposium.

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NIV, NVvN, NVRO en het Verpleegkundig Specialisten Register.

Mw. Dr. A.N.A. van der Horst- Schrivers, internist-endocrinoloog, UMC Groningen
Mw. Prof. dr. M.L. Drent, internist-endocrinoloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc


Mede mogelijk gemaakt door