18e Neuroendocrinologie Symposium

al 18 jaar een initiatief van Ipsen

Cortisol van A tot Z

9 november 2021
Karel V Utrecht

Het symposium


Mede mogelijk gemaakt door

Op dinsdag 9 november 2021 zal in het Karel V te Utrecht het 18e Neuroendocrinologie symposium plaatsvinden. Er is gekozen voor een programma met als thema ‘Cortisol, van A tot Z’.

Oorspronkelijk zou het symposium plaatsvinden op 10 november 2020, maar i.v.m. de COVID-19 perikelen is besloten het symposium een jaar uit te stellen.

Omdat voorlopig onduidelijk is hoeveel deelnemers er fysiek aanwezig kunnen zijn en het neuroendocrinologie symposium zich de voorbije jaren in een zeer grote belangstelling mocht verheugen, willen wij u een hybride symposium aanbieden, waardoor het in principe voor iedereen mogelijk wordt het programma (online) te volgen.

Onder het motto “Wat je altijd al wilde weten over cortisol…” komen er tijdens het symposium veel aspecten van cortisolpathologie aan bod. We bespreken hypercortisolisme en hypocortisolisme, bij de mens en bij het dier, diagnostiek en behandeling. De onderwerpen worden belicht door de medisch specialist, de verpleegkundige, de patiënt en de dierenarts.

Het wetenschappelijke deel van de ochtend en de middag zal afgesloten worden met online Questions and Cases. Als u de mening wil van de expert op het gebied van cortisol, verzoeken wij u om uw vragen en/of casus, uiteraard anoniem, van te voren te mailen naar: neuroendocrinologie@debaar.net

Het programma wordt ieder jaar, onafhankelijk van Ipsen, samengesteld vanuit de universitaire centra met een roulerend tweekoppig voorzitterschap.
Dit jaar wordt het symposium voorgezeten door Madeleine Drent (Amsterdam UMC) en Richard Feelders (Erasmus MC Rotterdam).

U bent van harte uitgenodigd te participeren in dit symposium.

Accreditatie is toegekend door de NIV (6 punten) en het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (6 punten).

Accreditatie is aangevraagd bij de NVvN.

Mw. Prof. dr. M.L. Drent, internist-endocrinoloog, Amsterdam UMC
Dr. R.A. Feelders, internist-endocrinoloog, Erasmus MC, Rotterdam


Mede mogelijk gemaakt door