Kind, Slaap en Brein logo Praktische adviezen bij slaapproblemen bij kinderen en jongeren
19 mei 2020
Cultuur- en Congrescentrum Antropia Driebergen

Een initiatief van de werkgroep slaapwaakstoornissen van de NVN en de Vereniging Kind en Slaap en mede ondersteund door AJN Jeugdartsen Nederland, NVKN en NVK

Kind, Slaap en Brein

Iedere arts en verpleegkundig specialist die met kinderen en jongeren werkt, komt het tegen in de praktijk: slaapproblemen! Soms als primair probleem, maar vaak interfererend met andere problematiek, variƫrend van schoolverzuim tot psychiatrische problemen of een ontwikkelingsachterstand. Daarmee is slaap dan ook bij uitstek een multidisciplinaire aangelegenheid! Op deze studiedag zullen we stilstaan bij de wisselwerking tussen Kind, Slaap en Brein, gezien vanuit diverse invalshoeken. De insteek is informatief en vooral praktisch: u kunt het geleerde direct in de praktijk brengen. Dus bent u kinderarts, jeugdarts, (kinder) neuroloog, (kinder en jeugd) psychiater, AIOS of bent u verpleegkundig specialist? En werkt u met kinderen en/of jongeren vanaf de basisschoolleeftijd? Mis deze dag dan niet!

De cursusleiding

Dominique Bosman, arts M&G en jeugdarts, AJN Jeugdartsen Nederland
Jeannette Hop, kinder- en jeugdpsychiater, Psymens Kind & Jeugd, Bilthoven
Laurien Teunissen, neuroloog en somnoloog, voorzitter werkgroep slaapwaakstoornissen van de NVN
Nicole Wolters, kinderarts en somnoloog, voorzitter Vereniging Kind en Slaap

 

Een intiatief van

mede ondersteund door