Kind, Slaap en Brein logo Praktische adviezen bij slaapproblemen bij kinderen en jongeren
19 mei 2020

Een initiatief van de werkgroep slaapwaakstoornissen van de NVN en de Vereniging Kind en Slaap en mede ondersteund door AJN Jeugdartsen Nederland, NVKN en NVK

Corona virus

Door de beperkingen die zijn opgelegd voor deelname aan bijeenkomsten i.v.m. het Corona virus, wordt het symposium ‘Kind, Slaap en Brein’ als interactieve videoconferentie live uitgezonden. Elke deelnemer kan het symposium live volgen vanaf een PC, laptop of tablet volgen. Alle deelnemers ontvangen bericht over de praktische invulling.

De accreditatie die is toegekend blijft gewoon van kracht.

Kind, Slaap en Brein

Iedere arts en verpleegkundig specialist die met kinderen en jongeren werkt, komt het tegen in de praktijk: slaapproblemen! Soms als primair probleem, maar vaak interfererend met andere problematiek, variërend van schoolverzuim tot psychiatrische problemen of een ontwikkelingsachterstand. Daarmee is slaap dan ook bij uitstek een multidisciplinaire aangelegenheid! Op deze studiedag zullen we stilstaan bij de wisselwerking tussen Kind, Slaap en Brein, gezien vanuit diverse invalshoeken. De insteek is informatief en vooral praktisch: u kunt het geleerde direct in de praktijk brengen. Dus bent u kinderarts, jeugdarts, (kinder) neuroloog, (kinder en jeugd) psychiater, AIOS of bent u verpleegkundig specialist? En werkt u met kinderen en/of jongeren vanaf de basisschoolleeftijd? Mis deze dag dan niet!

De cursusleiding

Dominique Bosman, arts M&G en jeugdarts, AJN Jeugdartsen Nederland
Jeannette Hop, kinder- en jeugdpsychiater, Psymens Kind & Jeugd, Bilthoven
Laurien Teunissen, neuroloog en somnoloog, voorzitter werkgroep slaapwaakstoornissen van de NVN
Nicole Wolters, kinderarts en somnoloog, voorzitter Vereniging Kind en Slaap

 

Een intiatief van

mede ondersteund door