Insulinepomptherapie Insulinepomptherapie

Team aanmelding

Bij elke bijeenkomst is er ruimte voor maximaal 12 behandelteams. Elk behandelteam dient te bestaan uit minimaal 6 zorgprofessionals: 2 internisten, 2 diabetesverpleegkundigen, 1 diëtiste en 1 (medisch) psycholoog.

U kunt zich nu al aanmelden als behandelteam, waarmee u verzekerd bent van deelname.
Na uw aanmelding ontvangt u van ons binnen twee weken bericht hoe u de individuele teamleden kunt opgeven voor deelname en de wijze waarop u gefactureerd wilt worden.

Deelname met meer deelnemers

Het is mogelijk het team voor een scholingsbijeenkomst uit te breiden met maximaal twee deelnemers per bijeenkomst. Als u nog meer teamleden wilt laten deelnemen, kunt u in een later stadium eventueel met een tweede team deelnemen. Het is ons streven om eind 2019 / begin 2020 een tweede reeks scholingen op te zetten. In eerste instantie willen we zoveel mogelijk verschillende ziekenhuizen de gelegenheid geven met een behandelteam deel te nemen.

Deelnamekosten

Er is gekozen voor een ongesponsorde opzet en de kosten voor de scholingsbijeenkomsten en de ontwikkeling van de e-learning worden dan ook geheel bekostigd uit de deelnemersgelden.

De deelnamekosten bedragen € 1.850,- per behandelteam van 6 deelnemers.
De individuele kosten voor een uitbreiding van het behandelteam zijn € 425,- voor een extra internist en € 250,- voor een extra diabetesverpleegkundigen, psycholoog of diëtist. Hierbij zijn de kosten voor de e-learning inbegrepen.

Doelgroep

Diabetesteams bestaande uit internisten, diabetesverpleegkundigen, diëtisten en (medisch) psychologen.

Accreditatie

Accreditatie zal worden aangevraagd bij:
Accreditatiebureau FGzPt
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici
Nederlandse Internisten Vereniging

Annuleren

Tot 2 maanden voor aanvang van de scholing kan er kosteloos worden geannuleerd. Annuleringen kunnen gestuurd worden naar info@debaar.net. Je ontvangt een bevestigingsemail, waarna de annulering definitief is. Meldt u zich af tussen 2 maanden en 2 weken voor aanvang van de basiscursus, dan zal er € 925,- in rekening worden gebracht. Meldt u zich daarna af dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
Zie ook onze leveringsvoorwaarden.