Insulinepomptherapie Insulinepomptherapie

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de multidisciplinaire scholing insulinepomptherapie (voor volwassenen). De scholing is een initiatief van de NDF en de inhoudelijke verantwoordelijkheid is in handen van de DESG.

    De multidisciplinaire scholing insulinepomptherapie bestaat uit twee onderdelen:
  1. Een verplichte e-learning
  2. Een multidisciplinaire scholingsbijeenkomst

In 2019 werden al 7 bijeenkomsten georganiseerd voor behandelteams. Vrijwel allle diabetesteams hebben aan één van deze bijeenkomsten kunnen deelnemen. Op 8 januari 2020 wordt in Nunspeet, speciaal voor de teams die de scholing nog niet hadden gevolgd en voor individuele deelnemers die de scholing alsnog willen volgen, een allerlaatste bijeenkomst georganiseerd.
De doelgroepen zijn: internisten, diabetesverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, diëtisten en (medisch) psychologen.

Waarom een insulinepomptherapie scholing voor alle leden van het behandelteam?

Het consensusdocument ‘Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet van insulinepomptherapie’ geeft richting voor de huidige en toekomstige insulinepomptherapie.
Een van de kwaliteitscriteria is dat het behandelteam ‘adequate kennis heeft van het gebruik en de toepassing van insulinepompen is en daarnaast beschikt over de noodzakelijke competenties’.

Het behandelteam bestaat uit internist, diabetesverpleegkundige of verpleegkundig specialist, diëtist en medisch psycholoog.
Al deze leden van het behandelteam dienen daarom de nodige expertise met betrekking tot insulinepomptherapie te hebben, hierin multidisciplinair geschoold te zijn en nieuwe ontwikkelingen toe te kunnen passen. Het volgen van deze multidisciplinaire scholing door alle leden van het behandelteam is daarom voor de bij de NDF aangesloten lid-organisaties een randvoorwaarde voor alle diabetescentra die insulinepomptherapie toepassen.

Datum en locatie

8 januari 2020 Hotel NH Sparrenhorst Nunspeet