Logo Het Brein in onze Wereld
Sprekers 19 januari 2024 - Cultuur- en congrescentrum Antropia, Driebergen

Sprekers

Overzicht van de sprekers.

Ben van Cranenburgh

Ben van Cranenburgh is neurowetenschapper. Hij studeerde geneeskunde in Amsterdam en verrichtte daarna vele jaren wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de neurofysiologie (promotie in 1973) alsook klinisch onderzoek naar neuropsychologische functiestoornissen bij CVA-patiënten.
Ben houdt zich intensief bezig met het overbruggen van de (te grote) kloof tussen de neurowetenschappen en de praktijk. Inzichten uit de neurowetenschappen kunnen hun toepassing hebben in de samenleving, bijv. op het gebied van onderwijs, sport, muziek, neurorevalidatie, chronische pijn en psychiatrie. In 2006 kreeg hij hiervoor een onderscheiding (Ridderorde Oranje Nassau).
Ben draagt zijn inzichten over via onderwijs (cursussen en lezingen) alsook via diverse publicaties, o.a. de 6-delige boekenreeks Toegepaste Neurowetenschappen voor professionals (uitgegeven door Bohn Stafleu Van Loghum). Ook schreef hij voor breder publiek, o.a. de boeken Pijn, waarom?, Muziek en brein en Oorlog en brein. Zijn laatste boek overschrijdt de grenzen van het vakgebied: Manifest voor een betere wereld. Een boek dat discussiestof levert over de impasse waarin onze huidige samenleving verkeert.


Kees Stam

Kees Stam (1959) studied medicine in Utrecht. Following his medical studies he did animal research on the role of the mesocortical dopaminergic system in frontal behavioral disturbances at the Netherlands Institue of Brain Research in Amsterdam. He combined his training as a neurologist with PhD work on frontal cognitive disturbances in Parkinson’s disease using event-related potentials. During his work as a neurologist and clinical neurophysiologist at the Leyenburg hospital in The Hague he continued and expanded his research directed at neurophysiological mechanisms of cognitive dysfunction in neurological disorders, in particular in Alzheimer’s and Parkinson’s disease, using tools from nonlinear dynamical systems theory and computational modeling with neural mass models. In 2000 he was appointed professor of clinical neurophysiology at the VU medical center in Amsterdam (now merged with the AMC in “Amsterdam University Medical Center”). Since 2000 his scientific work has focused on connectivity and graph theoretical network studies in various neurological disorders such as Alzheimer’s and Parkinson’s disease, multiple sclerosis, brain tumours and epilepsy. He developed several new methods for functional connectivity analysis such as the the synchronization likelihood and the phase lag index. He was the first to apply graph theory to EEG and MEG recordings in healthy subjects and neurological patients. He has created the BrainWave software which is used for the study of connectivity, networks and whole brain models.


Michel Rijntjes

Prof. dr. Michel Rijntjes, studie medicijnen in Utrecht, opleiding tot neuroloog in Duitsland, werkzaam in de academische ziekenhuizen Essen, Jena, Hamburg en sinds 2005 in Freiburg. Geïnteresseerd in herstel na herseninfarct, in het bijzonder hoe klinische tests met de plaats van het hersenletsel samenhangen en hoe therapieën op herstel en prognose uitwerken.


Evert Thiery

Prof. dr. Evert Thiery doceert als neuropsychiater aan de Interuniversitaire Postacademische Vorming Klinische Neuropsychologie (UGent, KUL, VUB). Hij leidt een neuropsychiatrisch, gedragsneurologisch en neuropsychologisch georiënteerde consultatie te Gent. Zijn wetenschappelijk onderzoek handelt hoofdzakelijk over de diagnostische en therapeutische rol van de neuropsychologie i.h.b. bij NAH van kind en volwassene.


Esther van Fenema

Esther van Fenema (1970) werkte ruim tien jaar als psychiater in het LUMC. Momenteel heeft ze een vrijgevestigde praktijk voor high performers en werkt ze in de ggz bij de crisisdienst.
Ze richtte de muziekpoli op, voor muzikanten en andere high performers met podiumangst. Hierover schreef ze het boek ‘Het ontstemde brein’.
In 2020 schreef ze het boek ‘Waarom kan ik niet gewoon gelukkig zijn'. In 2022 verscheen haar laatste boek ‘Het verlaten individu’.
Esther promoveerde op de rek en ruimte in het werken met kaders en protocollen in de zorg. Ze breekt graag een lans voor meer openheid over psychische klachten. Zo lanceerde ze het jaarlijks terugkerende depressiegala waaruit een publiekscampagne voortkwam. Esther vindt dat je als psychiater ook wat mag vinden van de samenleving en staat bekend om stevige uitspraken. Ze publiceert veelvuldig in kranten, zoals Trouw en de Volkskrant en in het medische tijdschrift Medisch Contact. Ook is ze vaste gast op in radio- en tv. Spannend was haar TV-programma BN’ers in therapie, waarmee ze het taboe op psychische hulp opnieuw wilde doorbreken. Tenslotte is ze professioneel violiste met een conservatorium-achtergrond.


Fabrizio Benedetti

Fabrizio Benedetti, MD is Professor of Neurophysiology and Human Physiology at the University of Turin Medical School, Turin, Italy, and Director of Medicine and Physiology of Hypoxia at Plateau Rosà, Switzerland. He has been nominated member of The Academy of Europe and of the European Dana Alliance for the Brain. He identified the basic mechanisms of placebo and nocebo effects across a number of medical conditions and therapeutic interventions, including pain, Parkinson’s disease, the endocrine system and oxygen-dependent critical life functions. He is author of the book Placebo Effects (Oxford University Press, 3rd Edition, 2020), which received the Medical Book Award of the British Medical Association. In 2012 he received the Seymour Solomon Award of the American Headache Society, in 2015 the William S Kroger Award of Behavioral Medicine from the American Society of Clinical Hypnosis, and in 2023 the Lifetime Achievement Award of the Society of Interdisciplinary Placebo Studies. In 2015 he was nominated member of the Council of Scientists of the Human Frontiers Science Program Organization.


Jan Wiersma

Vanuit het vakgebied (neuro)psychiatrie als belangrijkste invalshoek richt Jan Wiersma zich al vele jaren op het kernthema ‘hersenen & gedrag’. De belangrijkste doelgroepen zijn mensen met hersenletsel, met een verstandelijke beperking of mensen met een verslavingsprobleem. Het gaat daarbij vaak om complexe problematiek, waarbij ook sprake kan zijn van delict-gedrag. In dat kader is Jan docent bij de opleiding ‘Forensische neuropsychologie en neuropsychiatrie’ aan het VUMC. Daarnaast ook bij de stichting ITON (Instituut voor toegepaste neurowetenschappen) en (gastdocent) bij de AVG-opleiding (EUR). Als behandelend (neuro)psychiater, consulent of meer adviserend is hij werkzaam bij verschillende instellingen voor genoemde doelgroepen. Tevens is Jan lid van de Raad van Advies bij de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. Op met name het gebied van hersenletsel, maar ook als het gaat over stress en het effect daarvan op de hersenen, geeft hij regelmatig lezingen.


Lorimer Moseley

As a physiotherapist, neuroscientist, pain scientist and science educator, Lorimer is driven by his fascination with humans. His career journey began as a physiotherapist, where he worked for seven years before embarking on a research path. He completed his PhD at the University of Sydney Pain Management Research Institute, and went on to hold research positions at the University of Queensland, the University of Sydney, and Oxford University in the UK. His extensive list of official qualifications includes a DSc, PhD and more. In 2020, he was appointed as an Officer of the Order of Australia, that country’s second highest civilian honour, in recognition of his "distinguished service to medical research and science communication, to education, to the study of pain and its management, and to physiotherapy, to humanity at large."
He is Bradley Distinguished Professor, Professor of Clinical Neuroscience & Foundation Chair in Physiotherapy at the University of South Australia. He has authored over 400 scientific articles and seven books, including 3 of the top 5 selling pain books internationally. His public education videos receive over 8 million views per year and his work has been translated to 14 langugages. His passion for understanding the complexities of human beings has led him on a journey of discovery, and he is excited to still be exploring what it means to be in pain and how we can help reduce the burden of ‘chronic overprotection disorders’ on humanity.


Peter Beek

Peter Beek is hoogleraar coördinatiedynamica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn expertise ligt op het terrein van bewegingssturing en motorisch leren. Dat is een heel breed studieterrein dat in principe betrekking heeft op alle vormen van bewegen en waarin neurofysiologische, biomechanische en psychologische benaderingen en inzichten samenkomen. Het omvat vragen over de uitvoering van bewegingen en hoe deze kan worden verbeterd door oefening, niet alleen binnen de sport, maar ook binnen de revalidatie en de uitvoerende kunsten.