Basiscursus Allergie

22 november 2019 · Putten

Basiscursus Allergie

Namens de sectie kinderallergologie (SKA) van de Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde nodigen wij alle arts-assistenten in opleiding tot kinderarts uit om deel te nemen aan de eerste basiscursus allergie.

De eerste Basiscursus Allergie zal plaatsvinden op vrijdag 22 november 2019 in Postillion Hotel Veluwermeer in Putten en valt samen met de tweedaagse scholing voor kinderartsen en AIOS, ‘Trends in astma in allergie’. Hierdoor is er een gezamenlijke dagopening mogelijk, waarna de AIOS hun eigen programma zullen volgen.

De basiscursus allergie is opgezet via het vertrouwde concept van onder meer de verplichte basiscursus epilepsie en de eveneens verplichte basiscursus astma.
De basiscursus allergie is aangekondigd bij de stuurgroep cursorisch onderwijs en het concilium, maar maakt geen deel uit van het verplichte programma voor AIOS.

De Basiscursus Allergie heeft tot doel arts-assistenten basiskennis en actueel inzicht betreffende de behandeling en zorg van allergologische ziektebeelden te verschaffen. De sectie kinderallergologie acht het van belang dat AIOS tijdens de opleiding kennis opdoen van de basisbegrippen van allergologische ziektebeelden via deze basiscursus. de sectie kinderallergologie het van belang dat AIOS tijdens de opleiding kennis opdoen van de basisbegrippen van allergologische ziektebeelden via deze basiscursus.

Om het interactieve karakter van de cursus te waarborgen, kunnen er maximaal 32 cursisten deelnemen aan de basiscursus allergie.

We hopen je op 22 november te mogen begroeten.

Mede namens de sectie kinderallergologie,
Cursusleiding en docenten basiscursus allergie

N.J.T. Arends, kinderarts-allergoloog, Erasmus MC Sophia/ Kinderhaven, Rotterdam
H.K. Brand, kinderarts-allergoloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
M. Stadermann, kinderarts-allergoloog, Allergie Centrum Diakonessenhuis, Diakonessenhuis, Utrecht
D.H.J. Verhoeven, kinderarts-allergoloog, Delfts Allergie centrum (DAC) Reinier de Graaf Gasthuis Delft/ Diaconessenhuis Voorburg

Programma

08.00 uur

Registratie en ontvangst met koffie

08.30 uur

State of the art in allergie (= openingslezing Trends in Astma en Allergie)

09.20 uur

Plenaire inleiding Marike Stadermann

09.35 uur

Pauze

Groepen worden gesplitst en elke groep volgt een ochtendprogramma van 2 workshops bij een vast sprekers duo.
Duo 1: Nicolette Arends en Marike Stadermann
Duo 2: Dirk Verhoeven en Kim Brand

09.45 uur

Workshop 1: Eczeem, pathofysiologie van voedselallergie en preventie

10.45 uur

Pauze

10.55 uur

Workshop 2: Diagnostiek en koemelkallergie

12.10 uur

Lunch

Groepen blijven intact en rouleren langs workshops. Elk sprekers duo geeft tweemaal achtereen dezelfde workshop aan de twee groepen.
Workshop 3: Anafylaxie en voedselallergie Nicolette Arends en Dirk Verhoeven
Workshop 4: Allergische rhinoconjunctivitis en immunotherapie Kim Brand en Marike Stadermann

13.00 uur

Sessie 3 (workshops 3 en 4)

14.15 uur

Sessie 4 (workshops 3 en 4)

15.30 uur

Pauze

15.45 uur

Workshop 5: Urticaria en angio-oedeem (wordt tegelijk aan de twee groepen gegeven)

16.45 uur

Pauze

16.55 uur

Casuïstiek sessie/ nog onbeantwoorde vragen / discussie

17.40 uur

Einde / certificaat


Docenten

N.J.T. Arends, kinderarts-allergoloog, Erasmus MC Sophia/ Kinderhaven, Rotterdam
H.K. Brand, kinderarts-allergoloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
M. Stadermann, kinderarts-allergoloog, Allergie Centrum Diakonessenhuis, Diakonessenhuis, Utrecht
D.H.J. Verhoeven, kinderarts-allergoloog, Delfts Allergie centrum (DAC) Reinier de Graaf Gasthuis Delft/ Diaconessenhuis Voorburg

 

Aanmelden en kosten

Er kunnen maximaal 32 arts-assistenten in opleiding tot kinderarts deelnemen aan de basiscursus allergie. Er zijn geen eisen m.b.t. het opleidingsjaar. Omdat de basiscursus allergie (nog) geen deel uitmaakt van de verplichte cursussen, wordt deze eerste basiscursus allergie tegen een introductietarief aangeboden.
Deelnemers betalen dan ook € 250,00 (i.p.v. het reguliere tarief van € 370,00). Hierbij zijn de kosten voor koffie/thee/lunch inbegrepen.

 

Extra korting bij deelname aan basiscursus astma op 21 november

Op donderdag 21 november staat de basiscursus astma geprogrammeerd. Ook deze cursus valt samen met Trends in astma en allergie.

AIOS die deelnemen aan de basiscursus astma op de donderdag, krijgen nog eens € 75,00 extra korting op de deelnamekosten aan de basiscursus allergie op vrijdag. Hierbij is een eventuele overnachting overigens niet inbegrepen. Het is uitsluitend voor deze groep mogelijk een overnachting via de organisatie bij te boeken. De kosten hiervan zijn € 25,00 per persoon o.b.v. tweepersoonskamer. Voor een 1 persoonskamer zijn de extra kosten € 50,00. We kunnen geen garantie geven voor een kamer want het aantal kamers is beperkt!

 

Aanmelden Basiscursus 2019

 

Annuleren

Je kunt je zonder kosten afmelden tot 2 maanden voor aanvang van de basiscursus. Annuleren kan uitsluitend per email. Bij afmeldingen tussen 2 maanden en 2 weken voor aanvang van de basiscursus, zal er € 125,- in rekening worden gebracht. Meld je je daarna af dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Je kunt altijd kosteloos een vervanger in jouw plaats laten deelnemen. Zie ook onze leveringsvoorwaarden.

Contact & Locatie

Locatie

De Basiscursus Allergie vindt plaats in het Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer
Strandboulevard 3
3882 RN Putten
0341 356 464
info@postillionhotels.com
www.postillionhotels.com/...