De zorgstandaard ADHD, hoe te implementeren in de dagelijkse praktijk?

Programma & Locaties

Er is gekozen voor een kleinschalige opzet waarbij de dialoog met de deelnemers een essentieel onderdeel vormt. Om het interactieve karakter te waarborgen, wordt gestreefd naar groepen die niet groter zijn dan 30. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst gehonoreerd. De organisatie is in handen van de baar advies & organisatie.
 De scholingen starten om 16.00 uur en eindigen rond 21.00 uur.

Programma
15.30 uur
Registratie en ontvangst met koffie/thee
16.00 uur
Inleiding: definitie ADHD, uitleg over de zorgstandaard, EBRO module en generieke module
16.45 uur
Zin en onzin van signalering en screening. inleiding in basis diagnostiek
17.45 uur
Broodjes en soep
18.30 uur
Diagnostiek verdieping, aanhaken verschillende richtlijnen (wie, wat, waar, wanneer, impairment criteria)
19.30 uur
Behandeling; met o.a. aandacht voor gedragstherapie en ouderbegeleiding, medicatie, dieet, slaap, en somatisch onderzoek
20.30 uur
Einde


Overzicht bijeenkomsten

Nog niet alle sprekers zijn bekend.

Datum
Stad
Locatie
Sprekers
21 mei
Tilburg
Boerke Mutsaers
Birgit Levelink, Geja Rikkers, Gigi van de Loo
22 mei
Zoetermeer
Golden Tulip
Rob Pereira, Geja Rikkers, Anne-Marie van den Hoek
28 mei
Dordrecht
Postillion
Rob Pereira, Geja Rikkers, Marlies van Velzen
3 juni
Haarlem
Partycentrum Haarlem
Rob Pereira, Gigi van de Loo
4 juni
Arnhem
Postillion
Gigi van de Loo, Babette Diepeveen, Birgit Levelink
12 juni
Roermond
De Vlonder
Gigi van de Loo, Marieke Pestman, Babette Diepeveen
24 juni
Hoogeveen
De Schildhoeve
Barbara van den Hoofdakker, Geja Rikkers, Nynke Kuindersma
26 juni
Bunnik
Witte Huisjes
Geja Rikkers, Dion Leiblum
27 juni
Deventer
Postillion
Rob Pereira, Babette Diepeveen

Cursusleiding

Birgit Levelink, kinderarts sociale pediatrie MUMC+, werkgroeplid zorgstandaard ADHD namens NVK en voorzitter cursuscommissie
Raquel Abrahams, Jeugdarts en Arts kinder- en jeugdpsychiatrie, GGD Zaanstad-Waterland
Gigi van de Loo-Neus, Kinder- en jeugdpsychiater, Karakter UC, Nijmegen en Arnhem, werkgroeplid zorgstandaard ADHD namens NVVP
Rob Pereira, kinderarts sociale pediatrie, MC Kinderplein, Rotterdam en vice voorzitter werkgroep zorgstandaard ADHD
Marlies van Velzen, arts Maatschappij en Gezondheid, cognitief gedragstherapeut VGCT®

Overige sprekers

Babette Diepeveen, jeugdarts KNMG, arts Maatschappij en Gezondheid, Pro Persona, Tiel
Anne-Marie van den Hoek, kinder- en jeugdpsychiater, Zorglijn Autisme-ADHD, Karakter Nijmegen
Barbara van den Hoofdakker, psycholoog en werkgroeplid zorgstandaard ADHD namens NIP
Nynke Kuindersma, kinderarts, fellow sociale pediatrie, UMCG en OCRN kinder- en jeugd GGZ
Marieke Pestman, kinderarts, St. Anna Ziekenhuis, Geldrop
Geja Rikkers, Jeugdarts KNMG, Kinderpraktijk Zoetermeer, werkgroeplid Zorgstandaard ADHD namens AJN