De zorgstandaard ADHD, hoe te implementeren in de dagelijkse praktijk?

Hoe te implementeren in de dagelijkse praktijk? 


Een regionale nascholing voor alle behandelaars op 9 locaties in de periode mei-juni 2019


Deze ongesponsorde scholing wordt ondersteund door:


NVK
AJN
NVVP

Sinds februari is de nieuwe zorgstandaard ADHD beschikbaar (klik hier voor meer informatie) met adviezen van alle richtlijnen van de organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg. Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan een regionale nascholing waarin de implementatie van de nieuwe zorgstandaard centraal zal staan. In de maanden mei en juni zal vanuit een speciaal daartoe opgerichte cursuscommissie* een regionaal opgezet multidisciplinair scholingsprogramma worden aangeboden voor kinderartsen, jeugdartsen, kinder- en jeugdpsychiaters en psychologen. Er worden verspreid over het land in het totaal 9 regionale bijeenkomsten georganiseerd waardoor iedere belangstellende in Nederland in staat wordt gesteld niet te ver van huis deze nascholing te volgen. De bijeenkomsten starten om 15.30 uur en eindigen rond 20.30 uur.

Er is gekozen voor een interactieve opzet, waarbij de dialoog met de deelnemers een essentieel onderdeel vormt. Er zijn bij elke bijeenkomst meerdere deskundigen aanwezig vanuit diverse disciplines. Zij verzorgen de presentaties en begeleiden de dialoog met de deelnemers. Er zal voor alle genoemde beroepsgroepen accreditatie worden aangevraagd.

We hopen u op één van de 9 bijeenkomsten te mogen ontmoeten.

De cursuscommissie
Raquel Abrahams, Jeugdarts en Arts in de kinder- en jeugdpsychiatrie
Barbara van den Hoofdakker, psycholoog en werkgroeplid zorgstandaard ADHD namens NIP
Birgit Levelink, kinderarts, werkgroeplid zorgstandaard ADHD namens NVK en voorzitter cursusleiding
Gigi van de Loo, kinder- en jeugdpsychiater, werkgroeplid zorgstandaard ADHD namens NVVP
Rob Pereira, kinderarts en vice voorzitter werkgroep zorgstandaard ADHD
Marlies van Velzen, arts Maatschappij en Gezondheid, cognitief gedragstherapeut VGCT®

 


* De commissie die betrokken is bij de nieuwe zorgstandaard ADHD bij kinderen heeft een cursusleiding samengesteld die bestaat uit werkgroepleden die aan de zorgstandaard ADHD hebben meegewerkt en deskundigen die zijn afgevaardigd vanuit diverse beroepsgroepen.
Het multidisciplinaire en onafhankelijke karakter van deze niet gesponsorde scholing wordt nog eens onderstreept door de formele steun van de sectie sociale en psychosociale kindergeneeskunde (SSPK) van de NVK, AJN Jeugdartsen Nederland en de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de NVVP.