Xpert-cursus

7 en 21 juni 2018, Nieuwegein

Op 7 en 21 juni 2018 gaat een nieuw Xpert-cursus Hart- & Vaatziekten van start. De Xpert-cursus richt zich op verdieping en verbreding van de vakkennis van de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner. De organisatie van de Xpert-cursus is in handen van de baar advies & organisatie.


Inleiding

In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak van sterfte bij vrouwen en de tweede oorzaak van sterfte bij mannen. In 2012 stierven er ruim 39.000 Nederlanders aan HVZ. Dit is 28% van alle sterfte. Bij veel Nederlanders is sprake van risicofactoren voor het ontstaan van HVZ. Reductie van de genoemde risicofactoren kan cardiovasculaire ziekte en sterfte aanzienlijk verminderen.

Het doel van CVRM is het risico op HVZ zoveel mogelijk beperken/verlagen en het bevorderen van een optimale behandeling van patiënten met HVZ. Hierdoor kan het risico op eerste of nieuwe ziekte door HVZ en het risico op complicaties en sterfte als gevolg van HVZ worden verminderd.

Een van de primaire taken van een praktijkondersteuner is de rol bij het voorkomen en het behandelen van HVZ. De komende jaren worden meer en ook andere zorgtaken verwacht vanwege de komst van de ketenzorg CVRM. De complexiteit van de zorg neemt hierdoor o.a. toe en daarmee ook de complexiteit van de taken van de praktijkondersteuner.

Tijdens de Xpert-cursus Hart- & vaatziekten komen de volgende onderwerpen aan bod: cardiovasculair risicomanagement (primaire preventie), atriumfibrilleren, beroerte, hartfalen en perifeer arterieel vaatlijden. De sprekers zijn actief op het gebied van HVZ en zullen vanuit de theorie de doorvertaling naar de dagelijkse praktijk maken. De Xpert-cursus Hart- & vaatziekten is een interactieve en kleinschalige nascholing.

Doelgroep

Praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners, maar ook andere geïnteresseerden zoals verpleegkundig specialisten, wijkverpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen, diëtisten. Het maximaal aantal deelnemers is 40.

Accreditatie

De Xpert-cursus Hart- & Vaatziekten zal ter accreditatie worden aangeboden bij de V&VN en de NVvPO.

Meld u nu aan!

Incompany cursus?

De Xpert-cursus kan ook incompany worden verzorgd. Informatie hierover kunt u inwinnen bij Eric de Baar via eric@debaar.net.

Programma

De Xpert-cursus Hart- & Vaatziekten bestaat uit 2 avonden van 4,5 uur onderwijs, totaal dus 9 uur onderwijs.

Opzet avond:

15:30 uur  Ontvangst
16:00 uur  Deel 1
17:30 uur  Pauze (inclusief soep & broodjes)
18:00 uur  Deel 2
19:30 uur  Pauze
19:45 uur  Deel 3
21:15 uur  Einde

Onderwerpen:
7 juni - CardioVasculair RisicoManagement en Perifeer Arterieel Vaatlijden

Docent: Jaap van Soest, kaderhuisarts HVZ
Het CVRM cursus onderdeel beslaat 3 uur en is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn CVRM van 2012 en de zorgstandaard. Aan bod komen identificatie, diagnostiek en behandeling van patiënten met een verhoogd risico op hart- & vaatziekten. Aan de hand van boeiende casuïstiek worden de ins en outs beschreven.
De cursisten leren hoe het risico management geïndividualiseerd kan worden en hoe om te gaan met risicomanagement bij specifieke groepen: ouderen, jongeren, vrouwen, allochtonen, diabeten. Ook specifieke problematiek als polyfarmacie, medicatie bijwerkingen, therapie resistentie komen aan bod. Naast specifieke informatie over de medicamenteuze behandeling van hypertensie en hypercholesterolemie, bij patiënten zonder en met doorgemaakte hart of vaatziekte, is er ook veel aandacht voor lifestyle adviezen en begeleiding.
Het laatste deel van de avond gaat over PAV (perifeer arterieel vaatlijden). PAV heeft met het verschijnen van de nieuwe standaard in 2014 een meer praktische insteek gekregen. Wat betekent dit voor de praktijk? Wat zijn de belangrijke ins en outs? Wat zijn de belangrijke beweegredenen?

21 juni - Atrium Fibrilleren, Hartfalen en Beroerte

Docent: Christine Greb, kaderhuisarts HVZ
Er is de laatste jaren veel nieuws op het gebied van atriumfibrilleren en beroerte. Eén op de vier mensen ouder dan 55 jaar ontwikkelt atriumfibrilleren en heeft hierdoor een 5 x zo grote kans op een herseninfarct. Tijdens deze avond wordt aan de hand van de nieuwe NHG standaarden atriumfibrilleren en beroerte ingegaan op de diagnostiek, behandeling en begeleiding van deze aandoeningen. Wat doe je als POH/PVK als je tijdens een reguliere controle atriumfibrilleren tegenkomt? Wat zijn belangrijke aandachtspunten om op te letten tijdens je spreekuur? Hoe herken je atriumfibrilleren? Na de modules AF en beroerte ben je up-to-date en heb je handvatten voor de begeleiding in de dagelijkse praktijk.
In het huidige zorgsysteem zal er steeds meer gevraagd gaan worden van de eerste lijn. Ook hartfalen (als aandoening en/of als co morbiditeit) zal vaker behandeld moeten gaan worden in de huisartsenpraktijk, hoe gaan we er mee om? Wat zijn de valkuilen en handvatten?

Meld u nu aan!

Locatie & Contact

De Xpert-cursus Hart- & Vaatziekten vindt plaats in NBC Nieuwegein.

De cursus locatie is NBC Nieuwegein:
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein
www.nbccongrescentrum.nl

De organisatie is in handen van de baar advies & organisatie
Muntstraat 21
3961 AJ Wijk bij Duurstede
0343 594 544
www.debaar.net
info@debaar.net

De deelnamekosten zijn:
Leden V&VN PVK/POH € 395,-
Niet-leden € 450,-
Hierbij zijn maaltijden en cursusmateriaal inbegrepen!