EADV Kennisdag

Diabetes en Depressie

Beleidsochtend · ALV · Nascholing

29 juni 2017, Het Vechthuis, Utrecht
Geaccrediteerd met 8 EADV (of V&V!) punten, lees hier meer...

Centraal op deze scholing staat het thema ‘Diabetes en Depressie’. Het wordt een zeer interactieve scholing met aparte workshopsessies voor ‘volwassenen’ en voor ‘kinderen en jeugd’, dus een scholing die voor alle diabetesverpleegkundigen van groot belang is.

Diabetes heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven van mensen met diabetes. Er is de angst voor de (late) complicaties waarop de kans groter is naarmate de diabetesregulatie slechter is. We motiveren onze patiënten dan ook om zo goed mogelijk hun diabetes te reguleren. Diabetes is echter ook een belastende aandoening, die elke dag weer een beroep doet op de motivatie en het aanpassingsvermogen van zowel patiënt als de naaste omgeving. Deze dagelijkse psychische last kan tot problemen leiden bij zowel kinderen als volwassenen. Als deze problemen onvoldoende (h)erkend worden, kan dit leiden tot ernstige psychische klachten en psychiatrische problematiek. Dat is vaak niet nodig, want er zijn volop mogelijkheden tot interventie. Maar dan moet je wel weten wat er speelt en wat je moet doen.


Maar hoe herken je bij een patiënt het moment dat hij of zij vast dreigt te lopen? Dat ze het niet meer voor elkaar krijgen om de diabetes zelf te reguleren en/of dat er al sprake is van aanhoudende psychische klachten? Wat kun je als diabetesverpleegkundige zelf doen als diabetespatiënten problemen hebben met de dagelijkse diabeteszelfzorg en geconfronteerd worden met psychische klachten? Welke vorm van professionele hulp is in de verschillende situaties aangewezen? Zijn er programma’s waar ze aan kunnen deelnemen?


Op deze scholingsdag zal het team van Frank Snoek uit de VU, aangevuld met een aantal deskundigen uit andere leden van het land, een zeer interactief programma aanbieden waarin al deze vragen aan bod komen.

Hoe ziet het programma er uit?

In de plenaire inleiding staan het belang en de omvang van de problematiek centraal, is er uitleg over onder meer de etiologie en de NDF richtlijn. Bovendien wordt de kennis van de deelnemers getoetst middels een interactieve quiz.
In de twee workshopsessies worden de groepen gesplitst worden in een groep ‘volwassenen’ en een groep ‘kind/jeugd’ met elk een aantal deskundige workshopleiders

De eerste workshopsessie heeft als titel Depressie of dip? Van herkennen naar diagnose.
 De tweede sessie is getiteld Depressie : Wat moet en kun je er mee als diabetesverpleegkundige?

De slotsessie is weer plenair met als motto: Depressiebehandeling: waar staan we?. 
Hierin een overzicht van de farmacotherapie van anti-depressiva en aansluitend uitvoerig aandacht voor diverse programma’s, zoals het bekroonde D-support, on-line therapie en PPEP4ALL, het groepsprogramma voor patiënten en mantelzorgers.


Geaccrediteerd met 8 EADV (of V&V!) punten

Tijdens de EADV kennisdag vindt de allerlaatste scholing plaats waarvoor je nog EADV accreditatiepunten kunt halen! De scholing is geaccrediteerd met 2 zorgvrager-, 4 organisatie- en 2 professiepunten. Omdat we merken dat er nogal wat vragen zijn over de 'waarde' van deze EADV punten i.v.m. de overstap naar het kwaliteitsregister V&V, nog even wat uitleg.

Deze toegekende EADV accreditatiepunten kun je altijd gebruiken om je EADV titel(her)registratie nog in orde te maken, maar kun je ook meenemen met al je huidige EADV punten bij een overstap naar het kwaliteitsregister V&V. In dat geval tellen deze 8 EADV punten dus straks als 8 V&V punten. Je hebt dan zelfs een voordeel, want bij het Kwaliteitsregister V&V krijg je straks maar 1 punt per uur! Stap je met je EADV punten over, dan loont het letterlijk dubbel en dwars de moeite deze scholing nog te volgen!

Sponsoren